Certàmens

PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ELX 2018

Bases dels premis

CERTAMEN ESCOLAR DE NARRATIVA CURTA EN VALENCIÀ

L’any 1993, l’OMPUV, amb l’objectiu de promoure la cultura i l’ús del valencià entre la població escolar, convocava el I Certamen Escolar de Narrativa Curta en Valencià.

El Certamen Escolar de Narrativa Curta en Valencià sol començar a preparar-se des del mes de setembre, en què comença el nou període escolar, fins a mitjan mes de maig de l’any següent, generalment, i l’acte de  lliurament dels premis del Certamen sol fer-se anualment en el mes de juny. Els originals es poden presentar a través dels centres escolars o directament a AVIVA Elx (Oficina de Promoció i Ús del Valencià).

Amb els originals dels guanyadors de les diferents seccions solem fer una publicació, cada tres anys, en un llibre anomenat Argila, del qual ja hem fet quatre publicacions. Hem procurat respectar els dibuixos dels/de les autors/es sempre que ens ha estat possible. En els casos en què no ha sigut possible, hem tractat de ser el més fidels possible al dibuix original o a la intencionalitat de l’autor/a. Si algun dels guardonats vol canviar el dibuix que ha estat seleccionat per al seu original, només caldrà que es pose en contacte amb l’Oficina de Valencià i ho comunique.

BASES GENERALS

XXV CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA EN VALENCIÀ

COL·LECCIÓ ARGILA

Argila 5: contes guardonats dels Certàmens Escolars 2006-2007-2008

Argila 6: contes guardonats dels Certàmens Escolars 2009-2010-2011

Argila 7: contes guardonats dels Certàmens Escolars 2012-2013-2014

Argila 8: contes guardonats dels Certàmens Escolars 2015-2016-2017

Argila 9: contes guardonats dels Certàmens Escolars 2018