Cursos de Valencià per a adults

L’OMPUV d’Elx a través del seu Ajuntament o en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, mitjançant els Centres de Formació de Persones Adultes d’Elx, convoca, matricula, organitza i impartix a la ciutat d’Elx, per a la població adulta en general (a partir de 16 anys complits), cursos de reciclatge de valencià que preparen per a les proves dels nivells bàsics: oral, elemental, mitjà i superior, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per tal d’obtenir els corresponents certificats oficials.

Així, per tant, els cursos que s’hi impartixen per als diferents segments de població, són els següents:

1.- CURSOS DE VALENCIÀ PER A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL, que s’impartixen en els Centres de Formació de Persones Adultes d’Elx; el període d’inscripció i matriculació sol ser aproximadament tots els anys a finals de setembre, a les dependències de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià (OMPUV),  c/ Bufart, 1, 2ª planta, 966 635 042, promociovalencia@ayto-elche.es. Aquests cursos solen començar el 15 d’octubre i finalitzen a finals del mes de maig de l’any següent, data en què comencen les proves de la JQCV.

Els Centres on s’impartixen aquests cursos són, actualment, els següents: CFPA “Mercè Rodoreda” (el Raval), CFPA “Antonio Pascual Ferrández” (la Llotja – Altabix) i CFPA “Manantial” (junt al CP F. Cantó – Carrús).

Aquests cursos s’impartixen durant dos (2) dies a la setmana, una (1) hora cada dia, i en horaris de matí, vesprada i nit.

Des de l’any 1993-94 en què van començar aquests cursos de valencià fins ara, any 2009, s’han realitzat un total de 339 cursos pels quals han passat un total de 9.333 alumnes.

2.- CURSOS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) de centres escolars d’Elx, que es realitzen als mateixos Centres Escolars que els sol·liciten; el període d’informació i matriculació sol ser aproximadament tots els anys entre el 15 de setembre i el 25 d’octubre, i tots/es els/les pares/mares interessats/ades hi hauran de fer la inscripció i matriculació directament en el seu Centre Escolar, en la dependència que habiliten les associacions de mares i pares d’alumnes amb aquesta finalitat. Aquests cursos solen començar el 15 de novembre i finalitzen a finals del mes de maig de l’any següent, data en què comencen les proves de la JQCV. S’impartixen, generalment, un (1) dia a la setmana durant dos (2) hores, en horari de 9 a 11 del matí o de 15.15 a 17.15 de la vesprada, segons el que convinga cada AMPA amb la direcció del seu Centre Escolar.

Aquests cursos es van posar en funcionament l’any 1993-94 i, des de llavors fins ara, any 2009, se n’han realitzat un total de 201 pels quals han passat un total de 3.926 alumnes, i els col·legis que els han sol·licitat en alguna ocasió han sigut els següents: Blasco Ibáñez, Sanchis Guarner, M. de Cervantes, Baix Vinalopó, Jaume Balmes, Eugeni d’Ors, la Marina, Ferrández Cruz, Sagrada Família, Candalix, la Foia, el Palmerar, M. de Unamuno, Antonio Machado de Torrellano, el Pla, Ausiàs March, Salesians S. Josep Artesà, Mestre N. Merino de la Baia, Verge de l’Assumpció, Luis Cernuda, Hispanitat, Jorge Guillén, Sant Josep de Calassanç, Francesc Cantó, Raimon Llull, López Orozco, San Fernando, Jaume I, Reis Catòlics, Marià Benlliure i Clara Campoamor, Francesc Cantó, Raimon Llull, López Orozco, San Fernando, Jaume I, Reis Catòlics, Marià Benlliure i Clara Campoamor

 

3.- CURSOS PER A FUNCIONARIS I EMPLEATS MUNICIPALS de l’Ajuntament d’Elx, que es realitzen a les dependències que habilita anualment l’Ajuntament amb aquesta finalitat; el període de matriculació actualment sol ser durant els mesos de novembre i desembre, directament a l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià (OMPUV). Aquests cursos solen començar a les primeries del mes de febrer següent al període de matriculació i finalitzen a finals del mes de maig, data en què comencen les proves de la JQCV. Es realitzen durant dos (2) dies a la setmana, dos (2) hores cada dia, normalment en horari de 17.30 a 19.30h. i preparen per a les proves dels nivells bàsics: oral, elemental, mitjà i superior de la JQCV.

A més a més, també estan els:

CURSOS D’ESTIU:

Els Cursos d’Estiu van adreçats especialment als tècnics dels servicis d’assessorament lingüístic i de promoció de l’ús del valencià en els àmbits de l’Administració pública, de les universitats, sindicats i altres, i al professorat dels diferents programes de promoció dels coneixements del valencià que desplega i coordina la Conselleria d’Educació.

La matrícula es realitza durant els mesos de maig-juny, i es fan a València, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny.

Els telèfons d’informació són: València 961 970 189 Alacant 965 935 030

Per a accedir a la convocatòria i a la preinscripció, utilitzeu l’enllaç: www.edu.gva.es/usvalestiu

Novetat: Convocatòria extraordinària de Cursos Específics del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari a l’apartat de “novetats”, amb data 25/03/2011, de la pàg. web de la Conselleria d’Educació: www.edu.gva.es

 

CURSOS DE VALENCIÀ PER A ADULTS 2017-18

AVIVA Elx (Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament d’Elx) informa a totes les persones interessades en la inscripció als cursos de valencià que es realitzaran als centres de formació de persones adultes d’Elx, que el període de matriculació serà del  18 al 29 de setembre de 2017.

L’edat mínima per a poder fer-hi la inscripció és de 18 anys complits a 31/12/2017.

Les sol·licituds de matrícula es podran recollir en els centres de formació de persones adultes d’Elx:  La Llotja, Manantial i Mercè Rodoreda, o en l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià.

La matriculació s’haurà de fer en l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, en el carrer Bufart, 1 (edifici de la Regidoria d’Educació: en l’arc del Raval) en horari de 8.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

Informació cursos adults 2017/2018