El Ple aprova de forma definitiva els Pressupostos

El Ple aprova de forma definitiva els Pressupostos

Les al·legacions presentades han sigut desestimades per no ajustar-se a la normativa

L’última sessió plenària de l’Ajuntament d’Elx, celebrada este matí, ha donat la seua aprovació definitiva a l’ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de 2017, l’ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per recollida de residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació per al 2017, l’ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires, amb finalitat lucrativa per a 2017; i el Pressupost General de 2017. Totes elles s’han aprovat després de la fi del termini d’al·legacions.

La regidora d’Hisenda, Ana Arabid, ha explicat que totes les modificacions de les ordenances s’ajusten a la llei i que per tant no s’han d’estimar les al·legacions presentades per Ilicitanos por Elche i el Partit Popular.

Arabid ha explicat el perquè de les ordenances, que ja s’aprovaren en el ple del passat 24 d’octubre. “Amb la modificació de l’IBI es dupliquen les ajudes a famílies desafavorides”, ha indicat la regidora, que ha afegit que amb les modificacions els comerços rebran una bonificació del 80% en la quota de les terrasses quan es realitzen obres en els carrers.

Després de la intervenció de la regidora, el Ple aprovà el primer punt de l’ordenança amb els vots a favor de PSOE, Compromís i Partido de Elche; els vots en contra del Partit Popular i Ilicitanos por Elche; i l’abstenció de Ciudadanos. Per la seua banda, els altres dos punts de les ordenances foren aprovats amb els vots a favor de PSOE, Compromís, Partido de Elche i Ciudadanos; i els vots en contra del Partit Popular i Ilicitanos por Elche.

L’últim punt que s’ha tractat en el Ple ha sigut el del Pressupost General per al 2017. Ana Arabid ha explicat les distintes al·legacions que s’han dut a terme i que han sigut desestimades per no ajustar-se als motius d’al·legació establits legalment i que són: Que l’elaboració s’ajuste als tràmits legals establits; la segona causa legal és ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local; i la tercera causa legal és per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades. “De totes maneres, respondrem una a una les al·legacions explicant de forma més detallada els motius”, ha expressat Ana Arabid.

Els Pressuposts Generals de 2017 han sigut aprovats amb els vots a favor de PSOE, Compromís, Partido de Elche i Ciudadanos; i amb els vots en contra del Partit Popular i Ilicitanos por Elche.