Control del compliment de l’LOPD en el transport de viatgers

Control del compliment de l’LOPD en el transport de viatgers

La unitat de delinqüència viària tracta de garantir la protecció de dades dels clients, i els principals denunciats són taxis foranis.

Malgrat que no és un aspecte habitual del control del transport públic en la província, la unitat especialitzada de la Policia Local d’Elx s’interessa per assegurar que qualsevol dada de caràcter personal de clients siga gestionada amb el màxim rigor.

Malgrat que la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal va entrar en vigor al gener de 2000, encara hui existeix un notable desconeixement sobre el seu compliment per part d’alguns sectors. A aquest fet, cal afegir la incompleta gestió limitant-se a donar l’alta en l’Agència Estatal de Protecció de Dades a través d’Internet, sense desenvolupament i compliment de les normes establides segons el nivell de seguretat, així com controls, revisions, altes i baixes de fitxers, etc.

En el transport públic no és habitual que els passatgers proporcionen les seues dades personals als conductors; no obstant això, cada vegada és més comú el pagament mitjançant datàfon, el comprovant del qual ja obliga a iniciar aquest procés. A més, en el cas que el titular compte amb assalariats, la mera gestió de nòmines també s’inclou dins d’aquest tractament de dades de caràcter personal.

Continuant amb la vigilància general del transport públic, especialment a l’aeroport, només en el mes de juliol es va denunciar a nou taxistes, dels quals únicament un pertanyia a Elx. Aquestes sancions, encara que lleus, poden anar des dels 900 fins als 40.000 euros, segons gravetat i característiques particulars del denunciat.