Didàctiques i Bones Pràctiques per a la Igualtat i la Diversitat en l’Aula

Didàctiques i Bones Pràctiques per a la Igualtat i la Diversitat en l’Aula

Més d’un centenar de persones, la majoria mestres dels diferents centres educatius del municipi, van assistir a la I Jornada “Didàctiques i Bones Pràctiques per a la Igualtat i la Diversitat en l’Aula”, celebrada en el matí del dia 7 de setembre de 2017, en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx, i organitzada per la Regidoria d’Igualtat a través de Casa de la Dona.

Totes les persones assistents han pogut conéixer de primera mà experiències de treball coeducatiu en diferents centres. Des de com elaborar un pla d’igualtat, passant per conéixer un pla d’actuació respecte a la diversitat afectiva-sexual i de gènere.

El sociòleg Juan Lillo, en la seua ponència “Coeducació, didàctica per a la igualtat de gènere” va proposar una sèrie d’objectius a complir perquè una bona pràctica es convertisca en una realitat:

DESCOBRIR: Les diferències entre la igualtat formal i real. Les barreres que impedeixen l’equitat entre sexes. Les diferències entre sexe i gènere. Els estereotips que limiten el creixement personal.

PROPOSAR: La visió crítica feminista per entendre la realitat. La correspondència com a norma.

ADQUIRIR: Una actitud de rebot enfront dels comportaments sexistes. Habilitats per a la resolució pacífica dels conflictes de convivència.

REFORÇAR: Els drets i deures equivalents per a dones i homes. Les habilitats necessàries per a l’autonomia personal.

PRACTICAR: L’escolta activa i la presa de la paraula. L’expressió d’opinions i emocions sense agressió o temor. L’empatia i altres capacitats afectives.