Interceptat camioner després d’haver consumit cocaïna i duplicar temps de conducció

Interceptat camioner després d’haver consumit cocaïna i duplicar temps de conducció

La Unitat de Delinqüència Viària el va sotmetre a un test de drogues en constatar que portava 20 hores de conducció sense descans.

El dia 7 de setembre, a les 17.00 hores, es va realitzar un control preventiu en l’avinguda de Crevillent per part de les unitats de delinqüència viària i motoristes de Policia Local d’Elx.

Un dels vehicles inspeccionats va ser un camió de més de cinc tones, el tacògraf del qual va revelar una conducció per part del conductor de 20 hores sense l’obligatori període de descans mínim. Segons les dades arreplegades va iniciar la seua jornada laboral el dimecres a les 8.00 hores i no havia parat a descansar, excepte alguna breu pausa, fins al dijous a les 17.00 hores, en donar-li l’alt en l’esmentat control. En síntesi, la normativa de Transports arreplega diversos supòsits i una certa flexibilitat però, estipula clarament que la conducció màxima que es pot realitzar és de nou hores amb períodes de descans de 45 minuts cada quatre hores i mitja de marxa. Després d’això, el professional ha de fer un descans d’onze hores com a mínim fins a tornar a asseure’s al volant.

Aquests fets van alçar sospites entre els agents actuants, que immediatament van sotmetre l’implicat a un test de drogues, ja que uns temps de conducció tan perllongats no són fàcils d’explicar. El resultat va confirmar el consum recent de cocaïna i benzodiacepina, un psicotròpic relaxant.

Les unitats de Policia Local intervinents van comunicar a l’interessat que s’exposava a una sanció de 4.000 euros per una infracció molt greu a la normativa de Transports, així com a la pèrdua de sis punts en el seu permís de conducció i 1.000 euros per conduir després d’haver consumit drogues.

La detecció de drogues s’està convertint en una de les novetats que sorprén a molts infractors en els controls de Policia Local a causa de la seua relativa novetat, a pesar que a Elx s’està duent a terme de manera habitual, especialment en el sector del transport de mercaderies i viatgers. En termes generals, els professionals de la conducció i el transport solen ser modèlics en aquest aspecte; no obstant això, sol donar-se alguna situació, com l’exposada, ocasionalment, i en aquest cas una vigilància preventiva eficaç suposa poder evitar fets més onerosos o tràgics.

Compartir: