L’Ajuntament amplia el termini per a sol·licitar les ajudes municipals a la rehabilitació d’habitatges

L’Ajuntament amplia el termini per a sol·licitar les ajudes municipals a la rehabilitació d’habitatges

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 12 d’octubre en les oficines d’atenció al ciutadà (OMAC)

 

La portaveu de l’equip de govern, Patrícia Macià, ha anunciat hui que l’Ajuntament ha ampliat un mes el termini per a sol·licitar les ajudes municipals a la rehabilitació d’habitatges, per a les quals l’equip de govern local ha destinat una partida de 300.000 euros.

D’aquesta manera, el termini per a demanar aquestes ajudes s’amplia fins al 12 d’octubre.

Malgrat que no ser competència seua, l’Ajuntament ha creat aquesta línia d’ajudes que són compatibles amb les ajudes atorgades pel Ministeri de Foment i la Generalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar en les diferents OMAC, i el termini per a resoldre les ajudes per part de l’Ajuntament serà de sis mesos. Una vegada resoltes es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats d’immobles que complisquen els requisits:

– Que es destine l’import íntegre de les ajudes al pagament d’actuacions de rehabilitació edificatòria per a la conservació i l’estructura de l’edifici i/o millores d’accessibilitat.

– Que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries.

– Que els propietaris es troben al corrent del pagament de taxes i d’impostos.

Els edificis que s’hi poden acollir han d’haver sigut finalitzats abans de 1981; almenys el 70% del seu rasant ha de tenir ús residencial d’habitatge i el 70% dels habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris.

Al marge d’aquests s’hi contemplen alguns casos excepcionals.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Elx ha signat un conveni amb la Conselleria d’Habitatge per a treballar conjuntament en el foment de la rehabilitació i la regeneració urbana. D’aquesta manera, Elx ha passat a formar part de les oficines d’informació i rehabilitació (OIR), de manera que s’establirà un punt d’informació per a oferir als ciutadans interessats, així com als professionals i empreses del sector, tota la informació relativa sobre la importància de la rehabilitació.

Compartir: