El ple aprova un pressupost municipal per al pròxim any que contempla un augment del 35% en les inversions

El ple aprova un pressupost municipal per al pròxim any que contempla un augment del 35% en les inversions

L’Ajuntament il·licità disposarà d’un poc més de 179 milions el 2018, xifra que juntament amb les partides dels organismes autònoms i empreses mixtes ascendeix a 216

Les prioritats dels comptes són la política social, el desenvolupament de l’activitat econòmica i de l’ocupació, la millora de l’espai públic i l’impuls dels serveis públics

El regidor del PP, Martínez Pujalte, deixa l’acta per a dedicar més temps a la Càtedra de Discapacitat de la Universitat Miguel Hernández

El ple de l’Ajuntament d’Elx va aprovar aquest matí amb els vots a favor del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i Ciutadans un pressupost municipal per a 2018 de 179.393.392,74 euros, que suposa un augment del 4,81% pel que fa als comptes de l’any anterior. Pel que fa al pressupost consolidat, que inclou el dels organismes públics i empreses municipals i mixtes (Visitelche, Espais Verds, Pimesa i Aigües d’Elx), el pressupost s’eleva fins als 216 milions d’euros. El PP i Il·licitans per Elx van votar en contra.

Aquestes xifres suposen una despesa per habitant de 949 euros, quantitat que se situa per sobre de les mitjanes nacional (922 euros) i provincial (815 euros), tal com va explicar la regidora d’Hisenda, Ana Arabid, qui va defensar que és un pressupost social “perquè té sempre molt presents les necessitats dels ciutadans d’Elx, especialment els que pitjor ho estan passant”. La regisora també el va qualificar d’assenyat, “perquè és rigorós i realista”; equilibrat, “perquè atén les necessitats del nucli urbà i de les pedanies”; i inversor, “perquè continua apostant per la inversió com a motor econòmic i social”.

La responsable de la Hisenda municipal també va explicar que el pressupost gira al voltant de quatre prioritats bàsiques. En primer lloc, la política social, en una aposta decidida per ajudar als que més dificultats tenen, en què destaca una partida de 2.100.000 euros per a ajudes d’emergència, 600.000 euros per a recolzar el pagament de l’IBI, o l’increment de més de 300.000 euros per al servei d’ajuda a domicili.

En segon lloc, preveu afavorir l’activitat econòmica i la generació d’ocupació. El pressupost aprovat consigna 400.000 euros per a ajudes a la contractació i la posada en marxa de noves empreses i emprenedoria. Així mateix, aquest apartat continuarà comptant amb els plans d’ocupació subvencionats per la Generalitat i reforça les quantitats destinades a la dinamització comercial.

El tercer pilar és la millora de l’espai públic en els barris i pedanies, per a la qual cosa s’invertirà un milió més que enguany en millora de carrers, places i camins, amb un pla específic per a la remodelació de voreres; 350.000 euros per a les millores dels parcs o 300.000 euros en un pla de pedanies, destinats a cobrir les seues necessitats específiques. En aquest àmbit, segons Arabid, destaca la posada en marxa de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, la millora del carril bici o la remodelació de les infraestructures de l’autobús urbà.

El quart aspecte és la millora dels serveis públics municipals posant l’accent en neteja, transport, seguretat ciutadana, centres educatius, instal·lacions esportives i serveis culturals. En aquest apartat destaca un milió d’euros per a les instal·lacions esportives, mig milió per a millora i conservació d’infraestructures educatives o el reforç de les activitats culturals en els barris i pedanies.

En el capítol d’inversions, els pressupostos contemplen uns 26 milions d’euros, 115 euros per habitant, “la xifra més alta dels dos últims mandats” i un 35% superior a la d’enguany. Entre les inversions previstes, la regidora va destacar la modificació per a vianants de la Corredora, el Campus Tecnològic, l’Administració electrònica, la modernització dels vehicles de la Policia Local, la rehabilitació d’habitatges, el pla de millora d’instal·lacions esportives o la construcció dels blocs de cases en Sant Antoni.

Consell Social, bonificació de l’IBI i pagaments per terrasses

Altres assumptes tractats en la sessió plenària han sigut la modificació del reglament del Consell Social que, segons va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Héctor Díez, “és fruit del consens de totes les entitats; es tracta de fer una modificació perquè siga més representatiu, plural i actiu”. Entre els projectes que aborda, el regidor va destacar Elx Campus Tecnològic, el planejament de la ciutat o la lluita contra l’economia submergida. La modificació proposada va ser aprovada amb els vots del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i Ciutadans, i l’abstenció del PP i Il·licitans per Elx.

D’altra banda, també es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles que permetrà a la Institució Firal Alacantina (IFA) optar a una bonificació de fins al 95% de l’impost. PSOE, Compromís i Partit d’Elx van votar a favor d’aquesta mesura, Ciutadans i Il·licitans per Elx es van abstenir i el PP va votar en contra, per la qual cosa va resultar aprovada.

Els hostalers pagaran per metre quadrat d’ocupació i no per nombre de taules i cadires en prosperar la modificació de l’ordenança fiscal que regula aquest capítol i que suposa un considerable abaratiment, tal com va explicar el regidor d’Obertures, Carlos Sánchez, qui va posar l’exemple que sis taules i cadires pagaven 983 euros anuals i passaran a abonar a partir d’ara 788, la qual cosa suposa un estalvi de 200 euros.

La regidora d’Hisenda, en un altre punt de l’ordre del dia sobre el compliment de les mesures contra la morositat, va donar comptes del fet que s’estan realitzant pagaments a proveïdors en el termini legal i en un curt període de temps. Al juliol va ser de 2,51 dies, a l’agost de 8,78 i al setembre de 10,88.

El ple també es va pronunciar a favor d’una modificació pressupostària per al compliment d’una ordre judicial de pagament de 430.000 euros, més 110.000 d’interessos, a l’empresa Ilidexsa per treballs realitzats entre els anys 2007 i 2009 per a la Regidoria de Festes sense el procediment administratiu adequat. PSOE, Compromís i Partit d’Elx van votar a favor, Ciutadans i Il·licitans per Elx se’n van abstenir i el PP va votar en contra.

El regidor de Personal, José Pérez, va informar sobre l’adequació de la plantilla a les necessitats de personal per a 2018, així com la de personal funcionari de Visitelche que va ser aprovada amb els vots del PSOE, Compromís i Partit d’Elx, i l’abstenció del PP i Ciutadans.

Mocions

En la sessió plenària van ser aprovades per unanimitat mocions de Ciutadans per a detectar atendre menors amb dislèxia; del PP per a instar a la Conselleria d’Educació a la construcció i ampliació de diversos centres educatius i per a la creació d’una taula de treball formada per tots els grups polítics sobre els fons Edusi; d’Il·licitans per Elx per a obrir les biblioteques infantils els dissabtes al matí; i del Partit d’Elx sobre l’organització de la prova esportiva “la carrera pel canvi climàtic”.

Així mateix, va ser rebutjada una moció d’Il·licitans per Elx per a destinar a una o diverses ONG l’import recaptat per la recollida de roba en contenidors. Van ser aprovades una de Compromís per a rebutjar l’actuació del Govern d’Espanya amb la pobresa energètica i la falta d’habitatge en la Comunitat, que inclou també una altra del PSOE per a instar al govern d’Espanya a retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de la Generalitat per la funció social de l’habitatge a la Comunitat Valenciana, i una altra de Ciutadans per a elaborar un informe jurídic sobre la desclassificació de sòl urbanitzable realitzada pel PATIVEL a la Marina.

Comiat de Martínez Pujalte

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor del PP, Antonio Luis Martínez Pujalte, va anunciar la seua renúncia a l’acta per a dedicar-se amb més temps i atenció a la Càtedra de Discapacitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i a treballar en el camp del Dret i la Discapacitat. La intervenció de comiat després de diversos anys com a membre de la Corporació va resultar molt emotiva i el regidor va rebre una càlida ovació. L’alcalde, Carlos González, li va desitjar sort en les seues noves comeses i li va felicitar “per haver sigut capaç de discernir entre l’interés general i el del partit”.

 

Compartir: