Convocatòria d’expressions d’interés EDUSI-Elx

Convocatòria d’expressions d’interés EDUSI-Elx

El termini per a l’enviament de sol·licituds de finançament per formar part de l’estratègia EDUSIElx (expressions d’interès) queda prorrogat fins al 22 de desembre.

L’Ajuntament d’Elx obri una primera convocatòria d’expressions d’interés per a la sol·licitud d’operacions emmarcades en l’estratègia europea EDUSI.

Per a participar en aquesta convocatòria s’haurà d’emplenar el formulari de “Sol·licitud de finançament i proposta d’operació”.

En el marc de cada Línia d’Actuació, les operacions seran seleccionades conforme als criteris arreplegats en els Criteris per a la Selecció i Priorització d’Operacions i sota els principis generals de transparència, concurrència i no discriminació.

A més, es tindran en compte els següents aspectes per a la seua anàlisi:

  • Encaix de la proposta dintre de la Línia d’Actuació en què s’enquadra.
  • Compliment dels Criteris per a la Selecció i Priorització d’Operacions.
  • Impacte en els indicadors de productivitat als quals l’esmentada operació contribuïsca.
  • Possible qualificació com a “bona pràctica”.
  • Grau de participació.
  • Pes en el Marc de Rendiment.
  • Grau de manteniment.

El termini per a la presentació de sol·licituds conclou el 15 de desembre de 2017.

Més informació Veure enllaç


Compartir: