Fi de l’acció formativa corresponent a 2017

Fi de l’acció formativa corresponent a 2017

En els últims mesos de l’any s’ha concentrat un bon nombre de cursos, d’entre els quals destaca el d’ús de desfibril·ladors, manipulació de taxímetres i actualització de legislació en l’àmbit de la Policia Administrativa.

Durant els mesos de novembre i desembre es finalitzarà el pla formatiu de Policia Local que s’ha desenvolupat al llarg de l’any, i que ha abastat diferents àrees de treball i ha alternat els dirigits a tota la plantilla com els específics enfocats a unitats especialitzades.

Quant als primers, destaca el referit a la formació en l’ús dels desfibril·ladors que portaran els vehicles policials i que està en les seues últimes jornades, arribant a més de 300 agents. Aquests primers aparells, d’una enorme importància en una primera assistència, van ser donats per la família d’Aarón Soler i diverses empreses fa uns mesos.

Entre els cursos específics cal citar els realitzats en l’últim tram per als àmbits de Trànsit i Policia Administrativa. L’equip de Delinqüència viària ha rebut formació, juntament amb el cap del Servei Territorial d’Alacant, en el maneig i obtenció de dades dels diferents aparells taxímetres que existeixen en el mercat. Aquesta xarrada teoricopràctica impartida per experts ajudarà a detectar fraus, verificar tarifes aplicades o suplements incorrectes, entre altres, dins de la labor inspectora i enfocada a la protecció del consumidor davant possibles irregularitats per mal funcionament o frau. D’altra banda, tant la Unitat d’Establiments i Activitats com el Grup de Suport a Operacions, han sigut instruïts en les novetats i conceptes concrets en matèria de venda de tabac, màquines recreatives i salons de joc. Aquesta formació completa i amplia el ja extens camp d’acció d’aquestes unitats.

 

Compartir: