L’Ajuntament demana a Foment la millora de la senyalització del municipi en autopistes i autovies

L’Ajuntament demana a Foment la millora de la senyalització del municipi en autopistes i autovies

Es vol facilitar l’orientació, la identificació de la destinaciói la circulació de vehicles des de les comunitats limítrofes fins a la ciutat d’Elx

La Junta de Govern Local ha aprovat hui una moció en la qual se sol·licita al Ministeri de Foment l’increment i reforç de la senyalització informativa existent en les autopistes i autovies espanyoles, en particular les situades en les províncies de València i Alacant i en les Comunitats de Castella-la Manxa i la Comunitat de Múrcia, per facilitar l’orientació, la identificació de la destinació i la circulació de vehicles fins a la ciutat d’Elx.

Tal com s’exposa en la moció la informació existent sobre la forma d’arribar a Elx, sens dubte millorable, es pot deure en part a una interpretació estricta de l’Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la qual s’aprova la norma 8.1IC de senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres, que estableix en el seu apartat 3.2, “Destinacions a Senyalitzar”, que, a més de senyalitzar, com és lògic, les poblacions situades en l’autopista o autovia adjacents a aquesta, s’han de senyalitzar les “capitals de província o de comunitat autònoma a les quals s’accedisca de forma directa a través d’una altra autopista o autovia…” així com les “localitzacions d’interés turístic segons l’apartat 3.2.2.3…”. Aquest apartat especifica que les destinacions susceptibles de ser senyalitzats en cartells de pre senyalització i eixida immediata poden ser “llocs d’interés cultural, destinacions naturals i ofertes de sol i platja…”, cas en el qual es troba amb claredat Elx, ciutat d’interés cultural innegable amb tres elements declarats per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat, amb un llegat natural que inclou l’existència de part de dos parcs naturals en el seu terme municipal i de 10 km de costa amb cinc platges distingides, any rere any, amb la concessió de banderes blaves.

Estimem, a més, que aquesta reglamentació necessita una interpretació àmplia perquè puga ser aplicable a ciutats importants com és el cas d’Elx, ja que en cas contrari es pot donar la paradoxa que, en la pràctica, estiga millor senyalitzada una població de grandària mitjana, pel fet de ser capital de província, que una gran ciutat com és el nostre cas.

Elx és la ciutat número 20 en el llistat de municipis de tota Espanya segons la seua població, la ciutat amb major nombre d’empreses industrials de la província d’Alacant i la segona de la Comunitat Valenciana pel que fa a aquest indicador, i compta amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, que ocupa el desé lloc nacional en el rànquing de les millors universitats espanyoles, per esmentar solament algun dels indicadors socioeconòmics en què destaca la nostra ciutat.

No és justificable, tenint en compte aquesta realitat objectiva, un nivell escàs de senyalització en les autopistes i autovies que condueixen a Elx, sobretot en les situades en les províncies de València i Alacant i en comunitats limítrofes que són emissores netes de trànsit viari cap a Elx, com són la Comunitat de Múrcia i la de Castella-la Manxa. “Per això, considerem necessari incrementar la visibilitat de la nostra ciutat en la xarxa viària nacional, i de manera particular en les localitzacions especificades, perquè els nombrosos conductors que es desplacen fins a la nostra ciutat en funció de la seua activitat econòmica, acadèmica, etc., tinguen una adequada orientació i identificació de la situació del nostre terme municipal”, diu la moció.

Per l’exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Sol·licitar al Ministeri de Foment, tenint en compte les especials característiques poblacionals i d’activitat econòmica d’Elx esmentades en el cos d’aquesta moció, l’increment i reforç de la senyalització informativa existent en les autopistes i autovies espanyoles, en particular les situades en les províncies de València i Alacant i en les Comunitats de Castella-la Manxa i la Comunitat de Múrcia, per  facilitar l’orientació,la  identificació de la destinació i la circulació de vehicles fins a la ciutat d’Elx.

 

Compartir: