L’Ajuntament compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària i té els recursos suficients per a atendre a les seues obligacions de pagament

L’Ajuntament compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària i té els recursos suficients per a atendre a les seues obligacions de pagament

El Consistori ha rebut l’esborrany d’un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana en el qual es desprèn que els processos de contractació resulten conformes a la normativa en tots els aspectes significatius

La regidora d’Hisenda, Ana Arabid, ha informat sobre els assumptes tractats en la Comissió d’Hisenda. “S’ha informat sobre els assumptes tractats al Ministeri d’Hisenda, en relació a l’execució del tercer trimestre de 2017”, ha assenyalat Arabid, qui ha afegit que d’aquesta es desprén que l’Ajuntament compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària, és a dir, que els recursos econòmics són suficients per a atendre les obligacions de pagament que han de complir amb el sostre de despesa en el quart trimestre de 2017.

A més d’aquests assumptes, s’ha informat als membres de la comissió de la recepció de l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

“La Sindicatura de Comptes, dins del seu programa anual d’actuacions, ha dut a terme una fiscalització de determinats aspectes de finançament de l’Ajuntament d’Elx, corresponents als exercicis 2015 i 2016”, ha informat Ana Arabid i ha afegit que es tracta d’un extens informe en el qual es detallen diferents aspectes de l’àrea d’Hisenda com dels procediments de contractació. Aquest informe està en període d’al·legacions.

Quant a la revisió financera, s’analitzen exhaustivament el compliment de les prescripcions legals en matèria comptable i pressupostària. S’ha analitzat principalment el compte general de l’any 2015. Segons Arabid, en les conclusions es posen de manifest algunes qüestions que és necessari corregir, si bé no hi ha incompliments greus.

“S’estableix un incompliment de l’obligació d’elaborar l’expedient del pressupost de l’any 2015. Aquell any es va prorrogar el pressupost i no es va portar a Ple l’aprovació d’aquest”, ha explicat la regidora d’Hisenda.

L’informe es refereix també als procediments de contractació, analitzant una mostra dels contractes realitzats per l’Ajuntament en els anys 2015 i 2016. “Fa una sèrie de recomanacions tendents a evitar les pròrrogues de contracte sense cobertura legal, tendents al fet que s’accelere la contractació del nou plec abans que prorrogar l’anterior i es refereix a l’absència de procediments de contractació per a la compra de determinats subministraments”, ha assenyalat Arabid.

Així mateix, la regidora d’Hisenda ha exposat que aquestes qüestions ja les va posar de manifest el Tribunal de Comptes i es va donar compte d’això en el Ple del mes de desembre.

“Són qüestions que són objecte de solució i, de fet, s’han solucionat en diversos supòsits”, ha dit la regidora d’Hisenda.

L’informe conclou que els processos de contractació resulten conformes a la normativa en tots els aspectes significatius. “Ara ens trobem en període d’al·legacions i, després, Sindicatura emetrà un informe definitiu del qual ja donarem compte”, ha conclòs Ana Arabid.

 

Compartir: