Anunci de la licitació de préstec d’Inversions

Anunci de la licitació de préstec d’Inversions

Per Decret de la Sra. Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Contractació s’ha aprovat l’inici de l’expedient administratiu de concertació d’una operació de préstec a llarg termini.

Les sol·licituds d’oferta es dirigiran per correu electrònic a les persones de contacte de les entitats financeres que tinguen oberta oficina física a Elx, així com als d’altres Entitats Financeres amb les quals l’Ajuntament d’Elx haja tingut relació financera anteriorment o hagen mostrat interés a presentar ofertes d’aquest caràcter.

El termini de presentació d’ofertes conclourà el pròxim dia 10 d’abril, dimarts, a les 10.30 hores. Les ofertes es podran presentar mitjançant sobre tancat en el Registre General de l’Ajuntament, o mitjançant correu electrònic, que incloga pdf amb l’oferta signada manual o electrònicament, dirigit a tesoreria@ayto-elche.es.

Anunci complet>>

Compartir: