Consulta pública sobre la nova ordenança reguladora de la circulació a Elx

Consulta pública sobre la nova ordenança reguladora de la circulació a Elx

A proposta del Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica i Manteniment, i de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb data 23 de febrer de 2018 s’aprova per la Junta de Govern Local la submissió a Consulta pública de la modificació de la vigent Ordenança Municipal de Circulació d’Elx, per la qual cosa es procedeix a la inserció en la pàgina Web de l’Ajuntament d’Elx de les propostes de modificació perquè durant el termini de 20 dies hàbils s’efectuen els suggeriments que es consideren pertinents.

Des del 05/03/2018 al 06/04/2018, tots els interessats i les interessades així com totes aquelles organitzacions afectades podran participar en el debat plantejat a través d’una sèrie de qüestions obertes que permeten conéixer la valoració de la ciutadania sobre els inconvenients existents en la circulació.

 

>>Consulta pública ordenança circulació

 

Compartir: