Primera jornada del cicle de conferències per a millorar la gestió d’entitats esportives

Primera jornada del cicle de conferències per a millorar la gestió d’entitats esportives

L’objectiu d’aquestes conferències és dotar els clubs i entitats d’eines per a millorar la seua gestió

 

El Centre de Congressos Ciutat d’Elx va acollir la primera jornada del cicle de conferències per a millorar la gestió d’entitats esportives. Un esdeveniment organitzat per la regidoria d’Esports amb l’objectiu de dotar els clubs i entitats d’eines per a millorar la seua gestió.

El regidor de l’àrea, Jesús Pareja, va estar present en aquesta conferència en la qual Francisco Sempere, assessor fiscal i director d’Anàlisi de Costos i Viabilitat de GALSAN Consultors, va posar de manifest en la seua intervenció que “la legislació fiscal espanyola afavoreix a aquestes associacions sense ànim de lucre acollides a la Llei de Mecenatge, però la resta d’associacions tenen més limitades aquests avantatges, hauríem d’afavorir, en les xicotetes entitats esportives, el pilar del seu finançament: el patrocini. Per tant, crec que caldria modificar els efectes d’impostos com l’IVA en el patrocini d’aquestes entitats sense ànim de lucre, que les obliga a complir uns requisits formals no assumibles per les xicotetes entitats esportives”.

Sempere va afegir en la seua ponència que “els directius de les associacions han de ser conscients de les seues responsabilitats pel que fa a obligacions fiscals, principalment de tributs com l’Impost de Societats i de l’IVA. Ha afegit que les associacions sense ànim de lucre també tenen obligacions comptables. Totes haurien de seguir, sense excepció, el Pla General Comptable per a Entitats Sense Ànim de Lucre, ja que els pot facilitar la gestió amb els mateixos socis, cal tenir present que, per xicotet que siga, els clubs disposen de patrimoni propi, ingressos i despeses i el fet de tenir-los ben identificats pot evitar malentesos o possibles disputes entre socis, associats, etc..“.

Francisco Sempere va aconsellar als assistents que quan es planteja constituir una associació esportiva s’ha de prestar especial atenció a la redacció dels estatuts “que són un pilar fonamental del desenvolupament de l’organització, per les conseqüències jurídiques i fiscals que poden tenir”.

Per la seua banda, Javier Sánchez, advocat especialista de l’Àrea Laboral de GALSAN Consultors, va assenyalar que en el món de l’associacionisme esportiu és molt rellevant prestar “atenció als sistemes de contractació d’entrenadors, preparadors i altre cos tècnic, però que també és molt important cuidar el sistema d’incorporació dels voluntaris, tan necessaris en organitzacions que disposen de tan pocs recursos econòmics”.

 

Compartir: