Consulta pública ordenança crema agrícola

Consulta pública ordenança crema agrícola

A proposta del tinent d’alcalde d’Eficiència energètica, Medi Ambient i Rural, Parcs i Jardins i Palmerar, i de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb data 4 de maig de 2018 s’aprova per la Junta de Govern Local el sotmetiment a Consulta pública de l’Ordenança municipal reguladora de l’activitat de crema agrícola, per la qual cosa es procedeix a la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament d’Elx del text de la referida ordenança perquè durant el termini de 20 dies hàbils s’efectuen els suggeriments que es consideren pertinents.

Des de l’11/05/2018 al 07/06/2018, totes les persones interessades així com totes les entitats ciutadanes podran participar en aquesta consulta realitzant les seues propostes.

>>Consulta pública ordenança crema agrícola

 

Compartir: