L’Ajuntament presenta el projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera a les pedanies d’Elx

L’Ajuntament presenta el projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera a les pedanies d’Elx

El nou servei comptarà amb un 38 % més d’expedicions, deu nous vehicles, més qualitat per a l’usuari i un alt nivell de respecte mediambiental
La licitació del projecte és de deu anys amb una pròrroga d’un any i s’espera que el servei estiga en funcionament abans que acabe l’any

 

La regidora de Mobilitat, Esther Díez, juntament amb l’alcalde, Carlos González i els membres de l’equip de govern Mireia Mollà i Jesús Pareja han presentat el projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera a les pedanies d’Elx. Aquest servei, segons han explicat els integrants de l’equip de govern, ha sigut competència de la Generalitat Valenciana durant les dues últimes dècades i enguany l’Ajuntament serà el que assumisca la responsabilitat del projecte.

“Ara el que fem és presentar el projecte, que haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local. Després de l’aprovació hi haurà un període d’al·legacions de 20 dies i finalment si no hi ha problema, es podrà aprovar de forma definitiva el projecte”, ha explicat la regidora de Mobilitat, Esther DíezDíez ha assenyalat que el projecte s’ha realitzat atenent a les propostes que han dut a terme els mateixos veïns en les diferents reunions que s’han realitzat.

Així mateix, el projecte es formula com un títol concessional que integra les relacions entre el node de centralitat d’Elx i els nuclis referents de l’entorn funcional del seu terme municipal, que es troben deslocalitzats de la ciutat. Es passen de 7 a 9 línies, que són les següents:

Línia 1 Elx-Torrellano-Aeroport-Arenals
Línia 2 Elx-Perleta-La Vallverda-BassarsL’Altet-Els Arenals del Sol
Línia 3 Elx-La Baia
Línia 4a Elx-La Foia-L’Úrsula
Línea 4b Elx-NugolatL’Úrsula
Línea 4c Elx-L’Úrsula-La Foia (circular)
Línia 5 Elx-Algorós-Cases del Lleó-Puçol
Línia 6 Elx-Algoda-Matola-Pla Sant Josep
Línia 7 La Marina-Platja de la Marina-Platja del Pinet
Línia 8 L’Altet-Platja

“S’augmentarà també la freqüència, totes les línies tindran servei de dilluns a diumenge, cosa que abans només tenien algunes línies determinades”, ha explicat Díez, qui ha afegit que en alguns casos concrets de línies que en determinades hores tenen poca afluència, es podrà utilitzar un servei de vehicle-taxi per a cobrir la ruta. “S’augmentarà en un 38 % el nombre d’expedicions i a més el servei ha de comptar amb 10 vehicles nous”, ha exposat Díez.

El cost total del servei s’estima en 1.581.082,62 euros (el que suposa un cost/km. d’1,89 euros). El projecte eixirà a licitació per un valor de 884.729 euros, actualment costa 844.000 euros, però segons ha assenyalat la regidora de Mobilitat és un preu lleugerament major per un servei que millorarà considerablement en qualitat. “El lògic, a més, és que les empreses que liciten al projecte facen una oferta a la baixa”, ha assenyalat Esther Díez.

“És voluntat de la Regidoria fer passos ferms en la millora de la sostenibilitat energètica de la flota adscrita, tant en el tipus de combustibles emprats com en l’ús d’energies alternatives. Tant en emissions com en nivells acústics i en la generació i maneig de residus perillosos, el concessionari haurà de complir amb les determinacions autonòmiques, nacionals i comunitàries vigents”, ha assenyalat Esther Díez.

Un projecte en comú

L’alcalde, Carlos González, ha mostrat la seua satisfacció en el projecte, que ha englobat l’opinió dels veïns del Camp d’Elx. “Cada vegada que ens reuníem amb els veïns de les pedanies tots manifestaven un profund malestar pel funcionament del transport públic”, ha assenyalat l’alcalde, qui ha afegit que aquesta qüestió és essencial per al desenvolupament del conjunt de la ciutat. “Assumim aquest repte per a transformar i millorar el servei després de 20 anys de concessions caducades i obsoletes per part de la Generalitat Valenciana”, ha afegit González.

Per part seua, la portaveu de l’equip de govern, Mireia Mollà, ha ressaltat que el projecte és una fita històrica i que “estiga en les nostres mans la competència és un compromís complit”. Hem hagut d’ordenar de nou les línies a causa de la desídia del Partit Popular en la Generalitat Valenciana, concretament d’Isabel Bonig que no treia la competència d’aquest servei perquè nosaltres puguem gestionar-ho, ha assenyalat Mireia Mollà.

Mollà ha exposat també que la mobilitat és fonamental perquè ningú es quede apartat. “En aquest projecte hem atés a les particularitats de cada espai, ja que entenem el servei com un dret per a tots els ciutadans”, ha assenyalat Mireia Mollà.

Finalment, el portaveu de l’equip de govern, Jesús Pareja, ha exposat que el projecte recull millores bastant dimensionals i que s’ha tingut en compte l’opinió dels veïns per a establir aquest punt de millora.

La licitació del projecte és de deu anys amb una pròrroga d’un any i s’espera que el servei estiga en funcionament abans que acabe l’any.

Compartir: