És temps de carrer… Tornen les escoles d’estiu de Carrús-el Toscar, el Pla-Sector V i, com a novetat, en el barri d’Altabix!!!

És temps de carrer… Tornen les escoles d’estiu de Carrús-el Toscar, el Pla-Sector V i, com a novetat, en el barri d’Altabix!!!

S’obri el termini d’inscripció a les escoles obertes d’estiu.

Les escoles obertes d’estiu són una experiència comunitària d’oci educatiu i saludable per a joves, de caràcter gratuït, que va des del 2 de juliol fins al 8 d’agost. S’hi poden inscriure les persones nascudes abans de l’any 2005, inclusivament.

Consta d’activitats comunes per a tothom i optatives que s’han de seleccionar per cada alumne/a. També hi ha activitats obertes que es dirigeixen a les famílies així com al conjunt del veïnat.

Dates i lloc d’inscripció.

Admissió per ordre d’entrada.

Del 28 de maig al 8 de juny de 2018 inclusivament

Escola Oberta d’Estiu Carrús-el Toscar:

Centre Social Polivalent de Carrús. C/Antonio Brotons Pastor, 72.

Escola Oberta d’Estiu el Pla-Sector V:

Centre Social el Pla-Sector V. Av. Llauradors, 1.

Escola Oberta d’Estiu Altabix:

Centre Social Altabix. C/ Bernabé del Campo Latorre,26

Horari:

De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores; divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfon:

966 658 249

Documentació necessària per a la inscripció:

Sol·licitud d’inscripció emplenada

DNI/NIE/Passaport complet en vigor de l’alumne/a.

DNI/NIE/Passaport complet en vigor del pare, de la mare o del/de la tutor/a.

Targeta Sanitària de l’alumne/a.

Es formalitzarà amb un resguard en entregar tota la documentació sol·licitada.

 

Compartir: