La UNESCO conclou que el projecte del nou Mercat Central i el seu aparcament posa en risc la declaració del Misteri com a Patrimoni de la Humanitat

La UNESCO conclou que el projecte del nou Mercat Central i el seu aparcament posa en risc la declaració del Misteri com a Patrimoni de la Humanitat

Carlos González: “L’informe és clar, contundent i deixa poc lloc al dubte. Aquest informe compromet greument el projecte”

“Davant aquesta situació només hi ha dues alternatives: replantejar el projecte del Mercat Central i fer-ho compatible amb els valors que van inspirar la declaració de Patrimoni de la Humanitat, o negociar amb l’empresa un acord que pose punt final a la concessió”, diu l’alcalde

El Comité nacional d’ICOMOS (Consell Internacional de Moviments i Llocs) proposa a l’Ajuntament d’Elx “el desistiment del projecte Nou Mercat Central d’Elx, amb aparcament subterrani i urbanització de l’entorn en els seus termes actuals, per a evitar una alteració de l’àmbit de la zona en la qual es desenvolupen diverses funcions lligades a la Festa del Misteri d’Elx, la qual cosa podria produir un menyscapte del valor pel qual va ser inclòs en la UNESCO”.

Així ho diu l’informe d’ICOMOS del que ha donat compte l’alcalde d’Elx, Carlos González, qui ha afirmat que “l’informe és clar i proposa el desistiment del nou projecte del mercat i indica que cap de les actuacions previstes en el projecte pot ser duta a terme per les conseqüències negatives sobre els béns inscrits en la llista de patrimoni mundial. De la mateixa manera assenyala que el projecte del Mercat Central suposa un canvi d’ús en l’espai públic d’un àmbit protegit per la declaració de Patrimoni i protegit també per la normativa de la Generalitat desenvolupada per a protegir el Misteri”.

L’alcalde, a més, ha anunciat que té concertada, juntament amb el regidor d’Urbanisme, José Manuel Sánchez, una entrevista amb la presidenta d’ICOMOS España en Burgos “amb la finalitat de parlar entorn del que té a veure amb la repercussió del projecte del Mercat Central sobre el Misteri com Ben Patrimoni de la Humanitat”.

González ha explicat que l’informe posa de manifest que, des de 2011, ICOMOS recomana la redacció d’estudis d’impacte patrimonial perquè s’avaluen les conseqüències que poden tindre nous projectes sobre els béns inscrits, “un estudi del qual manca el projecte del Nou Mercat Central”.

Afig l’informe que el nou mercat i el seu aparcament resulta incompatible amb les característiques exigibles a un entorn d’un ben inscrit com a Patrimoni de la Humanitat i explica que és probable que poguera repercutir negativament en els valors que van portar a la UNESCO a inscriure-ho com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

“L’informe és clar, contundent i deixa poc lloc al dubte. Com a alcalde concloc que aquest informe compromet greument el projecte”, ha indicat Carlos González qui ha puntualitzat que “fins a aquest moment, el govern municipal ha actuat afavorint el compliment d’un contracte que estava vàlidament signat amb sentències favorables que validaven la seua legalitat urbanística. Però aquest informe d’ICOMOS ens situa davant una cruïlla amb un contracte plagat d’irregularitats (que no il·legalitats) en la seua tramitació i que ara pot afectar greument a la condició de Patrimoni de la Humanitat del Misteri”.

L’alcalde ha declarat amb contundència que “davant aquesta situació en aquest moment només veiem dues alternatives possibles: d’una banda replantejar el projecte del Mercat Central i fer-ho compatible amb els valors que van inspirar la declaració de Patrimoni de la Humanitat, o negociar amb l’empresa un acord que pose punt final a la concessió”.

En definitiva “l’informe d’ICOMOS compromet greument la viabilitat del nou Mercat Central i el seu aparcament i d’altra banda, recordar que el govern municipal, fins al moment, ha estat actuant de forma responsable afavorint el compliment d’un contracte que malgrat les seues incidències estava vàlidament celebrat i calia complir-ho”.

Compartir: