Modificació en tràmits relatius a terrasses en via pública

Modificació en tràmits relatius a terrasses en via pública

L’ordenança reguladora de l’exercici d’activitats econòmiques del municipi d’Elx inclou com a Annex I els models normalitzats de sol·licituds i declaracions responsables que han de presentar les persones interessades.

Mitjançant decret de 9 de maig, han sigut modificats els models relatius a la Sol·licitud d’autorització de terrasses (TR) i la Sol·licitud de modificació, ampliació o renúncia d’autorització de terrasses (TRII).

Compartir: