Reunió RED en Elx

Reunió RED en Elx

El Consell de Govern de la Xarxa d’Entitats locals per la transparència i participació ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ha celebrat una reunió en l’Ajuntament d’Elx, presidida per l’alcalde de la ciutat, Carlos González, per a estudiar la situació de la xarxa i el III Pla de Govern Obert, entre altres assumptes.

La XARXA està constituïda per 239 entitats locals, amb un total de 21.032.063 habitants i el seu objectiu principal és el de facilitar la transparència i l’accés a la informació pública a tots els ciutadans.

Compartir: