Actuació contra el transport il·legal de viatgers en l’Aeroport

Actuació contra el transport il·legal de viatgers en l’Aeroport
  • L’activitat de transport il·legal de viatgers es va detectar en l’Aeroport com a punt principal d’actuació sol·licitat per la “Taula d’Intrusisme”.
  • El propietari degué abonar 4.001 euros davant la Conselleria de Transports per a alçar la mesura cautelar d’immobilització del vehicle.

El dia 30 de juny es va interceptar un transport il·legal de viatgers dut a terme per un titular estranger en l’Aeroport, un dels principals focus de l’activitat fixats en la “Taula d’Intrusisme”.

Aquest tipus de vehicles, coneguts popularment com a “taxis pirata“, no ofereixen cap garantia a l’usuari, i són de vegades més cars que el mateix servei legal oferit. Com que estan matriculats per a ús particular no se sotmeten als mateixos criteris i freqüències d’inspecció, i no són pocs els vehicles detectats en aquestes tasques que manquen d’inspecció tècnica en vigor.

En aquest cas, es va denunciar la pràctica i es va dipositar com a garantia de pagament de la sanció. El titular va haver d’abonar 4.001 euros aquest passat dia 2 de juliol davant la Conselleria de Transports per a alçar aquesta mesura cautelar sobre el vehicle i traure’l del Dipòsit.

Compartir: