L’Ajuntament estudiarà les propostes de veïns i col·lectius per a millorar el plec del contracte de neteja

L’Ajuntament estudiarà les propostes de veïns i col·lectius per a millorar el plec del contracte de neteja

L’alcalde anuncia que es va a a iniciar un període de participació que té per objecte recaptar dels operadors del mercat actius i de ciutadans les seues opinions en relació a la documentació elaborada.

S’espera que el contracte isca a licitació aquesta mateixa legislatura amb la finalitat  “d’atendre les necessitats del segle XXI creant un servei adaptable als canvis, sensible als aspectes mediambientals, socials i de gènere”.

 

L’alcalde, Carlos González, acompanyat per la regidora de Relacions Institucionals, Mireia Mollà, i pel regidor de Neteja, Héctor Díez, ha anunciat que l’equip de govern ja compta amb l’esborrany de l’expedient per a la contractació del servei de neteja viària i recollida de fems del municipi d’Elx.

Un contracte que s’espera que isca a licitació aquesta mateixa legislatura i que té com a objecte “atendre les necessitats dels il·licitans i les il·licitanes del segle XXI, un servei adaptable als canvis, sensible als aspectes mediambientals, socials i de gènere”, ha assenyalat l’alcalde, qui ha afegit que “ha de ser un servei que hi incloga les noves tecnologies per a una major informació i control; i que incorporarà maquinària d’última generació, més eficient, menys contaminant i més silenciosa”.

A més, González ha anunciat que, previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, s’iniciarà un període de participació denominat ‘Consultes Preliminars al Mercat’ i que té per objecte recaptar dels operadors del mercat actius les seues opinions en relació a la documentació elaborada. Al mateix temps, s’ofereix la possibilitat  que qualsevol persona física o jurídica puga plantejar les seues observacions a la documentació que es publica.

El procediment per a realitzar aquestes consultes és per escrit, a través de l’adreça electrònica consultalimpieza@elche.es i el termini en què es podran realitzar les observacions i propostes concretes està obert fins al 5 de setembre.

Finalment, s’elaborarà un informe en què es justifique la inclusió o no de les propostes realitzades, la qual cosa pot modificar els documents ja preparats per a la seua posterior aprovació i licitació pública.

Carlos González ha recordat que el contracte de neteja és el més important del municipi i actualment està entorn dels 22,5 milions d’euros. Ha assenyalat que l’actual contracte data de l’any 2000 i actualment no compleix amb les necessitats del municipi, per la qual cosa l’actual equip de govern s’ha vist obligat a introduir millores.

En aquest sentit, Mireia Mollà ha destacat que “tenim una contracta prorrogada i sense millores, i en la qual el 15% de la població il·licitana i el 30% del sòl urbà estan sense cobrir. El plec que ara posem damunt la taula s’ajusta més a la situació real del municipi i a  les seues necessitats”.

“Estem davant el plec més complex i també més ambiciós cosa per la qual em sume a les felicitacions de l’alcalde a les persones que han treballat en la seua elaboració”, ha afegit la regidora, que també ha destacat la importància que té que la ciutadania s’implique: “Perquè una contracta de fems funcione ha d’haver-hi una implicació social i precisament aquesta proposta contempla el contenidor marró que no té incorporat pràcticament cap municipi. Els il·licitans i les il·licitanes tindrem un contenidor per a la matèria orgànica, això és important perquè els residus que van a planta i que després s’han de soterrar s’ha de fer perquè la major part de les vegades van contaminats en essència”.

Per la seua part, Héctor Díez, ha volgut posar en valor “com s’està elaborant la redacció del nou contracte de neteja basat en l’experiència de ciutats capdavanteres i traslladant-les al nostre municipi. A més, cal destacar la participació a l’hora d’elaborar el servei amb reunions amb tots els agents socials implicats. La consulta prèvia que anunciem ve a reforçar aquest procés de participació. Finalment, cal assenyalar una cosa que ens sembla vital: aquest contracte està redactat per servidors públics garants de l’objectivitat, no hi ha agents externs interessats en la seua redacció”.

PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL NOU CONTRACTE

L’alcalde ha indicat que entre els objectes del nou contracte està millorar la neteja al terme municipal amb mesures com tornar a l’escombratge set dies a la setmana, utilitzar de forma eficient l’aigua en més tasques, la mecanització de les tasques de neteja o la neteja integral de zones verdes i eliminar la dualitat existent en l’actualitat. El nou servei de neteja actuarà de forma integral en les zones verdes i parcs.
Una altra de les apostes és la recollida integral de residus municipals, recollir tots els residus domèstics i industrials no perillosos, intentar facilitar al màxim la participació i col·laboració ciutadana, augmentar els percentatges de reciclat i minimitzar els residus portats a l’abocador. Tractar la recollida de podes; augmentar la recollida selectiva d’envasos i paper cartó; considerar la possibilitat d’instal·lar contenidors soterrats en llocs amb dificultats per a situar-los en superfície; renovar contenidors del camp; augmentar rutes de recollida en camp i pedanies; la introducció des de l’inici del contracte del cinqué contenidor (matèria orgànica); recollida de residus industrials gràcies a la introducció de la recollida selectiva; augmentar els punts nets mòbils i crear zones de compostatge comunitari.
Afavorir un servei sostenible, dimensionat en la seua justa mesura, utilitzant maquinària amb menors nivells d’emissions, consums i nivell sonor. Introducció de maquinària elèctrica, quan siga econòmica i tècnicament possible o a Gas Natural Comprimit, i estudiar la possibilitat d’ús d’aigua regenerada per a l’aigualeig.
Augmentar el control sobre a l’adjudicatari en una doble vessant: sobre resultats de la seua activitat, mitjançant seguiment d’indicadors de qualitat i sobre els mitjans i la forma emprats per a aconseguir-ho. Possibilitat de contractar serveis externs de control del servei.
Flexibilitat i adaptabilitat del servei, possibilitat de reassignar efectius i mitjans segons necessitats canviants sense que això supose costos majors.
Comunicació/participació de la ciutadania i realització de campanyes de conscienciació sobre neteja i reciclat de residu.
Incorporació de tecnologia que permeta millorar la gestió, el control sobre el servei i sobre l’adjudicatari en temps real.

 

Compartir: