DEPENDÈNCIA

DEPENDÈNCIA

El programa de Servei d’Ajuda a Domicili i Dependència va adreçat a tota aquella població que necessite orientació, assessorament i/o suport per a la gestió de recursos encaminats a oferir resolució davant de problemàtiques derivades de l’atenció a persones majors, persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental, tant als mateixos interessats com als seus familiars.

També s’hi inclouen aquelles persones que, en aquest col·lectiu, es puguen trobar en situació de risc o en situacions susceptibles d’incapacitació personal i necessiten un suport educatiu i/o una supervisió continuada per a poder mantindre els mínims de benestar social que aconseguisquen evitar el deteriorament de la seua situació i el risc d’una major marginalització.

SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES DE TRANSPORT (SMDT) Veure enllaç


AJUDES PERSONALS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L´EXERCICI 2016. Veure enllaç