Programa d'Animació Sociocultural

El Programa d’Animació Sociocultural, a través de tallers i activitats en els centres socials fonamentalment, pretén ajudar la ciutadania il·licitana en el seu desenvolupament personal i social, a través del seu temps d’oci, facilitant que es generen relacions i vincles entre les persones que hi participen. Aquests tallers i activitats permetran aconseguir:

  • Potenciar l’autonomia personal a través del desenvolupament d’hàbits i estils de vida saludables.
  • Fomentar relacions socials, la participació activa i la solidaritat en el seu barri.
  • Utilitzar de forma creativa, en relació amb les altres persones, un temps d’oci educatiu i cultural.

PROGRAMA D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL: TALLERS DELS CENTRES SOCIALS Veure enllaç


Inscripció als Tallers dels Centres Socials: Programa d’Animació Sociocultural Veure enllaç


Llistat d’Admesos als Tallers dels Centres Socials: Programa d’Animació Sociocultural Veure enllaç


Poden participar en els tallers totes les persones empadronades a Elx majors de 18 anys. El mes de setembre de cada any s’obri el termini d’inscripció, que es realitzarà a través d’aquesta web. I són gratuïts. Els tallers començaran a finals de setembre i acabaran a finals de juny. Tindran les mateixes vacances que els escolars. La informació sobre la inscripció, selecció de participants i dates concretes de cada curs escolar, es publicarà en aquesta web amb temps suficient.