Intervenció en barris

El Servei d’Intervenció en Barris té dues línies de treball complementàries: d’una banda, realitza accions de diversos tipus en els àmbits socioeducatiu i de promoció de la salut; i, d’una altra, impulsa processos comunitaris en els barris, potenciant la participació ciutadana, la gestió positiva dels conflictes, el coneixement compartit i la coordinació tècnica.

Qui pot rebre aquest servei?

Amb caràcter general, les seues activitats són obertes i van dirigides a tota la població. I també desenvolupa i col·labora en activitats orientades a grups específics (infància, joventut, persones majors, etc.).

S’ha de pagar?

No

Com s’hi pot accedir?

Centre Social Polivalent de Carrús