Publicitat Sexista

Des Casa de la Dona tenim interès en realitzar un seguiment de continguts dels mitjans de comunicació locals i la publicitat en general, que incloguin un tractament sexista o discriminatori cap a les dones i, en els casos en què pugui estar incomplint la legislació vigent.  Aquest seguiment el farem de manera directa i també comptant amb la col·laboració de la ciutadania. Per denunciar qualsevol publicitat que atempti a la imatge de les dones es pot fer a través del correu: igualdad@elx.es

GUIES

GUIA D'INTERVENCIÓ PUBLICITAT SEXISTA Veure enllaç


INFORMACIÓ

ESTUDI SOBRE LA PERCEPCIÓ PUBLICITAT SEXISTA EN ADOLESCENTS Veure enllaç