Canvi dels panys dels domicilis de les víctimes de violència de gènere

Per al canvi dels panys dels domicilis de les víctimes de violència de gènere

L’Ajuntament d’Elx, a través de la Regidoria d’Igualtat i Família, va signar el 4 de novembre de 2013 un Conveni de Col·laboració amb la Unió de Manyans de Seguretat -UCES- per al canvi, per motius de seguretat, dels panys dels domicilis conjugals de les víctimes de violència de gènere, quan una ordre judicial de protecció així ho contemple.

Aquesta mesura (canvi de panys, mà d’obra, etc) no té cost algun per a la víctima i es fa amb total seguretat per un manyà acreditat per la UCES i en presència d’un membre de la Policia local.

Fins a març de 2015, s’han realitzat 358 canvis de panys de domicilis de dones víctimes de violència de gènere.

Aquest SERVEI es va a continuar realitzant a partir del mes de gener 2018 per aquelles dones que el Jutjat consideri necessari el canvi de pany.

Dades de contacte


C/ Mario Pastor Sempere número 43

966659213

igualdad@elche.es

www.casadeladona.com