Servei d’atenció integral a la dona SAIM

igualdad_casadeladona

EL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA (S.A.I.M.)

És un centre d’atenció a la dona que oferix

 • Atenció psicològica a dones en situacions de vulnerabilitat i/o en situacions de violència de gènere.
 • Atenció jurídica: informació i orientació relacionades amb el matrimoni, els fills i la seua custòdia, les unions de fet, els maltractaments, etc.
 • Atenció social: assessorament i tramitació de recursos i serveis, suport educatiu a la família, tramitació d’ajudes i altres recursos socials, activitats d’informació sobre drets de la dona

QUI POT ACCEDIR Al SERVEI?
Totes les dones:

 • Que visquen en el terme municipal d’Elx
 • Majors de 18 anys
 • Que patisquen maltractaments per part de les seues parelles
 • Estiguen o no convivint amb l’agressor
 • Tinguen o no la seua situació regularitzada legalment

Teléfon d’atenció gratuïta víctima violència de gènere: 016 (NO és registrada en la seua factura)

“Víctima de violència sobre la dona: tota dona o xiqueta que siga objecte de qualsevol comportament de accción o omissió pel qual un home infligeix en la dona danys físics, sexuals i/o psicològics, basat en la pertinença d’aquesta al sexe femení, com a resultat de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones; així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la via pública com en la privada. Així mateix es consideren igualment víctimes els fills i filles menors i/o persones subjectes a tutela o acolliment de les mateixes qu patisquen qualsevol perjudici com a conseqüència de l’agressió a aquelles.”

INFODONA

INFODONA forma part de la xarxa de centres de la Direcció general de Família i Dona de la Generalitat Valenciana que presten un servei d’atenció especialitzada i informació personalitzada a les dones.

Una Agent d’Igualtat d’Oportunitats li oferirà

 • Orientació sociolaboral: tècniques per a la recerca d’ocupació
 • Orientació professional i formativa
 • Orientació per a la creació d’empreses
 • Informació sobre recursos i serveis per a dones
 • Informació sobretot tipus de normativa que afavoreixi la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 • Dissenyo d’accions per fomentar l’associacionisme femení
 • Orientació per a la constitució d’associacions de dones
 • Difusió d’ordres i ajudes per a associacions de dones
 • Campanyes de sensibilització en igualtat d’oportunitats
 • Creació de xarxes i coordinació amb diferents organismes
 • Col·laboració en el disseny, programació, avaluació i implantació de Planes d’Igualtat
 • Col·laboració en el disseny i avaluació de polítiques d’igualtat d’oportunitats i accions positives, per consolidar la participació igualitària de dones i homes en qualsevol àmbit social, polític, econòmic i cultural
 • Realització de les funcions d’avaluació dels plans d’igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana per part de les Agents d’Igualtat dels Centres Infodona

Està situat en el Centre Social de la Plaça de Barcelona, c/ Mario Pastor Sempere, nº 43

Tel 965 441 175

servicioinfodonaelche@gmail.com

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h, i els dijous també de 16.30 a 18.30 h

Consell municipal d’Igualtat i de Família

Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat de Gènere és l’òrgan màxim de participació democràtica de les dones de la ciutat d’Elx, i de les seues Associacions en els assumptes municipals.

Reglamente Consell Orgànic de Dones i per la Igualtat de Gènere

BOP aprovació inicial reglamente Consell Orgánic de Dones i per la Igualtat de Gènere

RELACIÓ D’ENTITATS INTEGRADES EN EL CONSELL

1. GRUP MUNICIPAL PSOE

2. GRUP MUNICIPAL COMPROMIS

3. GRUP MUNICIPAL IL·LICITANS PER ELX

4. GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

5. GRUP MUNICIPALPARTIT D’ELX

6. GRUP MUNICIPALCIUTADANS

7. ASSOCIACIÓ ALACANTINA DE FAMÍLIES NOMBROSES (ASAFAN)

8. ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA “LA PALMERA” (Algoda – Matola)

9. ASSOCIACIÓ DE DONES VEÏNALS D’ELX

10. ASSOCIACIÓ DONES GITANES PALMERARS “ELX”

11. ASSOCIACIÓ IL·LICITANA DE FIBROMIALGIA

12.ASSOCIACIÓ DE DONES AFECTADES DE CÀNCER DE MAMA (AMACMEC)

13. FUNDACIÓ PER A LA SALUT INFANTIL

14. ASSOCIACIÓ IL·LICITANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (AIVIG)

15. ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA DE LA FOIA

16. COMISSIONS OBRERES BAIX VINALOPÓ‐VEGA BAIXA

17. FUNDACIÓ ELX ACULL

18. ASWIPE‐ASSOCIACIÓ DONES IL·LICITANES DE PERÚ

19. IGUALI, DONES CONSTRUINT IGUALTAT

20. FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO

21. ASSOCIACIÓ CULTURAL MISTERI

22. FED. PROVINCIAL D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES GABRIEL MIRÓ

23. ASSOCIACIÓ DONES PERLETA‐MAITINO “LA PERLA”

24. ASSOCIACIÓ DE DONES I FAMÍLIES ÀMBIT RURAL D’ELX (AMFAR)

25. ASSOCIACIÓ DE DONES VÍDUES

26. FEDERACIÓ LOCAL D’Assoc. DE PARES I MARES D’ALUMNES

27. UGT BAIX VINALOPÓ‐VEGA BAIXA

28. ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA DEL ALTET

29. ASOC.MESTRESSES DE CASA DERRAMADOR

30. ASSOC. MESTRESSES DE CASA LA MANGRANA‐VALVERDE

31. ASO. MESTRESSES DE CASA, CONSUMIDORS I USUARIS “LUCENTUM”

32. ASOC. MESTRESSES DE CASA DE TORRELLANO

33.ASSOCIACIÓ LA MAMA D’ELX

34. ADYSME‐ASOC.SEPARADES I DIVORCIDAS (mixta)

35. REGIDORIA DE JOVENTUT

36. UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

37. UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA

38. U.N.E.D.

39. IES VICTORIA KENT

40. FUNDACIÓ ESPERANZA PERTUSA

41. ESCOLA DE PENSAMENT FEMINISTA 25 D’ABRIL