HABITATGE SOCIAL

Oficina municipal d’Habitatge Social

L’objectiu general de l’OMVS és la prestació de servicis d’informació, assessorament, gestió i intermediació dirigits a l’accés o conservació de la vivenda habitual d’aquelles famílies i persones en situació d’exclusió social, que es troben en un procés de llançament o que poden aplegar a trobar-se en eixe procés, si no s’aborden les impossibilitats de pagament per part d’estes famílies de les seues quotes d’hipoteca o de les seues rendes de lloguer.

Per tant, no és un servici per a aquelles persones que per diverses circumstàncies personals o familiars necessiten una vivenda, siga esta social o no.

Qui pot rebre este servici?

Persones o famílies amb situació de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residència, i per tant siguen:

· Deutors hipotecaris i/o avalistes hipotecaris respecte a la seua vivenda habitual.

· Deutors de lloguer

És fonamental que estes persones, davant de la impossibilitat d’impagament en tots dos casos, NO s’esperen que s’inicie un procediment per part del banc o propietari sobre la seua vivenda. És important que acudisquen al servici quan es vegen en la impossibilitat de seguir pagant les seues quotes o lloguers per una situació de pèrdua de treball o dels ingressos de què disposaven, portant-los a una situació de pobresa.

S’ha de pagar?

La informació, mediació, gestió i assessorament que s’oferix des d’este servici és gratuït.

Com es pot accedir?

Per a poder ser atés per este servici, es necessita cita prèvia, a no ser que, en no haver acudit amb temps suficient, es troben amb una notificació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual, estiguen en aquesta situació de precarietat econòmica i social, i llavors acudisquen al servici immediatament.

Per a demanar cita:

Telefoneu o pregunteu per l’Oficina Municipal d’Habitatge Social.

Per mitjà de correu electrònic.

Dades de contacte


C/ Ànimes, núm. 1, baix

966658025

viviendasocial@elx.es