Centre Cívic Els Bassars

C.S. BALSARES

Tallers

1. Gimnàstica per a majors

2. Taller de ioga