Documents i normativa municipal relacionats amb l'Àrea de Benestar Social

Sol·licitud d'utilització PUNTUAL o PERMANENT d'espais en els centres socials municipals per entitats o associacions (A176) Veure enllaç


Reglament del Consell Municipal de persones amb discapacitat Veure enllaç


Reglament orgànic del Consell Municipal d'Integració Veure enllaç


Ordenança reguladora de l'accés gratuït a l'autobús per a majors i pensionistes Veure enllaç


Reglament del Consell Municipal de persones majors Veure enllaç


Ordenança sobre accessibilitat al mitjà de persones amb capacitats de mobilitat reduïda Veure enllaç


Ordenança reguladora del servei d'ajuda a domicili Veure enllaç


Sol·licitud. Servei social d'ajuda a domicili. Veure enllaç


Sol·licitud Escola d'Estiu ``Àrea Especial Platja dels Arenals`` Veure enllaç


Sol·licitud de Targeta Daurada Veure enllaç


Fulla inscripció. Campanya Municipal ``Noces d'or`` Veure enllaç


Fulla inscripció. Tallers del Ludoclub (tallers de menors) Veure enllaç


Sol·licitud d'informe d'entorn per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema Veure enllaç


Sol·licitud de taller els dissabtes al matí Veure enllaç


Autorització per a recaptar dades d'altres administracions per a la tramitació del servei d'ajuda a domicili Veure enllaç


Autorització per a recaptar dades d'altres administracions per a la tramitació de la prestació econòmica individualitzada
Veure enllaç


Autorització per a recaptar dades d'altres administracions per a la tramitació de la renda garantida. Veure enllaç


Autorització per a recaptar dades d'altres administracions per a la tramitació de la reducció del rebut de l'aigua (Fons social de l'Aigua) Veure enllaç


Autorització per a recaptar dades d'altres administracions per a la tramitació del seguiment i valoració de la situació personal i/o familiar Veure enllaç