CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

En la taula següent es pot consultar el Calendari d’admissió d’alumnes de cada nivell educatiu per al Curs 2017-2018:

Nivell EducatiuPresentació Sol·licitudsDatesHorariLlistes d’admesos Formalització de Matrícula
ProvisionalDefinitiva
EEII CONSELLERIAEscola infantil ALBORADA22 al 29 de maigMatins8 de juny20 de juny20 al 29 de juny
EEII MUNICIPALSCentre Social El Raval4 al 16 de maig10 a 13:30 h22 de maig30 de maig30 de maig
(2) EDUCACIÓ INFANTIL - PRIMÀRIAen el centre sol·licitat en primera opció22 al 29 de maigMatins8 de juny20 de juny20 al 29 de juny
(2) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO i BATen l'IES sol·licitat en primera opció22 al 31 de maigMatins12 de juliol19 de juliol19 al 27 de juliol
(1) FORMACIÓ PROFESSIONAL (GM, GS)Telemàticament i la documentació en l'IES sol·licitat en primera opció25 de maig a 6 de juny11 de juliol18 de juliol20 al 28 de juliol
(1) FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICATelemàticament i la documentació en l'IES sol·licitat en primera opció25 de maig a 6 de juny20 de juny26 de juny28 de juny
(1) FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (Procés extraordinari)Telemàticament i la documentació en l'IES sol·licitat en primera opció12 al 17 de juliol19 de juliol24 de juliol25 al 28 de juliol (Extraordinària)
(1)PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICAEn l’IES sol·licitat en primera opció11 al 18 de juliol20 de juliol25 de juliol26 al 31 de juliol
(3) FP BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITATTelemàticament i la documentació en l’IES sol·licitat en primera opció1 al 7 setembre8 de setembre12 de setembre13 al 18 de setembre

(1) Atenció: Presentació telemàtica. (2) Possibilitat de presentació telemàtica.
(3) Alta en el Sistema Nacional d’Ocupació Juvenil. Mínim 18 anys. Cap títol de FP/ESO, no estar escolaritzat i estar sense treball.