Centres d’Educació Infantil i Primària a Elx

Els Centres d’Infantil i Primària atenen la població escolar compresa entre els 3 anys (EI-3) fins als 11 anys (6é de Primària). De forma provisional queda conformat com segueix:
  • Zona urbana: 6 Zones. 36 col·legis públics, 9 Centres Concertats.

colegios-zona-urbana-elche

  • Camp: 1 Zona. Subdividida en 10 nuclis. 11 col·legis públics, 1 Centre Concertat.

colegios-campo-elche

  • Col·legis Privats: 2 Centres. Un en el casc urbà i un altre en el camp.

Com puc accedir a qualsevol centre educatiu?

  • Procés normal: Tots els anys la Conselleria d’Educació estableix (en el mes de març) un calendari d’Admissió d’Alumnes. En aquestes dates s’han de presentar les sol·licituds d’entrada per primera vegada o de canvi de Centre. SOLAMENT ES PERMET EN EL PERÍODE ESTABLERT EN AQUEST CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES.
  • Procés extraordinari: En provenir d’una altra població, una vegada iniciat el curs o fora del termini d’Admissió d’Alumnes es realitza una escolarització sobrevinguda. Haurà de passar-se per la Regidoria d’Educació per realitzar els tràmits necessaris.