ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS – CALENDARI DE MATRICULACIÓ CURS 2017/18

Escola Domicili Telèfon Horari especial Valencià
Don Crispín  –  Carrús Sax, 9 965 446 205
Don Honorio  –  Carrús Sax, 5 965 446 227 no
Don Julio  – Carrús Sax, 1 965 446 219
Els Xiquets Candalix, 21 965 455 303
Rosa Fernández Taronger, 47 965 454 744 no no
CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES
 • Del 4 al 16 de maig: Presentació de sol·licituds. De 10.00 a 13.30 h, en el Centre Social del Raval (c/ Boix i Rosario núm 2, al costat de la plaça del Raval).
 • 22 de maig: Publicació de llistes provisionals d’admesos, en el CS el Raval.
 • Del 22 al 24 de maig: Presentació de Reclamacions d’admissió, en la Regidoria d’Educació (c/ Bufart núm. 1, al costat de l’arc del Raval).
 • 30 de maig: Publicació de llistes definitives d’admesos, en el CS el Raval.
 • Del 30 de maig al 16 de juny: Matriculació i abonament de la taxa de “RESERVA DE PLAÇA”, en la Regidoria d’Educació.
 • 21 de juny: Acte de matrícula per renúncia.

ATENCIÓ: Consulte en les llistes provisionals i definitives de la convocatòria.

 • A partir del dia 21 de juny: Noves matriculacions.

En la llista de reserva, solament es tindrà en compte la primera opció.

CALENDARI ESCOLAR

L’inici del curs i les vacances de Nadal i Pasqua, seran les establides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports.

El curs finalitza el 15 de juliol.

Les vacances d’estiu seran a partir del 16 de juliol.

HORARI

 • Fins al 15 de setembre: De 9.00 a 13.00 h
 • Del 16 de setembre al 30 de juny: De 9.00 a 17.00 h
 • De l’1 al 15 de juliol: De 9.00 a 13.00 h

HORARI ESPECIAL

 • Entrada: De 7.30 a 9.00 h
 • Eixida: De 17.00 a 18.00 h

A partir de l’1 de juliol: Entrada: De 7.30 a 9.00 h / Eixida:  De 13.00 a 14.00 h

QUOTA

 • La quota màxima mensual que han d’abonar les famílies per xiquet/a és de 250,66 € una vegada deduït el “Bo Infantil” (190,66 euros en concepte d’ensenyament i 60,00 € per servei de menjador).

Les famílies amb determinada situació socioeconòmica podran sol·licitar una reducció de quota.

 • La utilització de l’horari especial té un cost addicional de 43,45 € mensuals.
 • Taxa de Reserva de plaça: 37,21 €