V Jornada de promoció de la salut en l'àmbit comunitari

En aquesta V Jornada de Promoció de la Salut en l’Àmbit Comunitari ens proposem abordar l’ús segur i saludable de les noves tecnologies. El vertiginós desenvolupament de la ciència i de la tècnica ha irromput en tots els àmbits i nivells socials, de manera que, en els temps actuals, la nova tecnologia s’ha convertit en un dels productes fonamentals del consum de la modernitat.

Tot això porta amb si canvis que repercuteixen en els processos i fenòmens socials, i més específicament en la ment de l’ésser humà, en la seua forma de viure, de pensar i de fer.
Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) estan cridades a facilitar-nos la vida, però també poden complicar-nos-la. En algunes circumstàncies, que afecten sobretot a adolescents, Internet i els recursos tecnològics poden convertir-se en un fi i no en un mitjà.

Cal ampliar la utilització de la tecnologia de la informació i la comunicació, especialment per mitjà de la creació de xarxes, a fi de fomentar la lliure circulació dels coneixements. Al mateix temps, s’ha de vetlar perquè la utilització d’aquestes tecnologies no conduïsca a negar ni a limitar la riquesa de les diferents cultures i els diferents mitjans d’expressió. (Unesco, 1999)

DIPTICO-JORNADAS-2017-val-(2)-001

DÍPTIC JORNADA 2017 Veure enllaç


Inscripció Jornada