Dades i informes econòmic - financers

Informes de morositat

2017.

Informe morositat 4º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1º trimestre. Veure enllaç


2016.
Informe morositat 4º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1º trimestre. Veure enllaç


2015.
Informe morositat 4º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1º trimestre. Veure enllaç


2014.
Informe morositat 4º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1º trimestre. Veure enllaç


2013.
Informe morositat 4º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2º trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1º trimestre. Veure enllaç


Informes d’auditoria

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.Exercici de 2015 (Informe 18/02) Veure enllaç


Informe definitiu d'Auditoria Operativa del Servei de la Grua. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 8/10/2015) Veure enllaç


Informe fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmic financera de l'Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari 2011. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 18/12/2013) Veure enllaç


Informe fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmic financera de l'Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari 2011. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 18/12/2013) Veure enllaç


Resultats d’enquestes sobre prestació dels serveis

Enquesta sobre la factura electrònica Veure enllaç


Llista dels principals proveïdors de l’Ajuntament

Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2017


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2016


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2015


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2014


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2013


Informació sobre el cost dels serveis municipals

Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2016


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2015


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2014


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2013


Bestretes de Caixa Fixa

Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2018


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2017


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2016


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2015


Subvencions i ajudes públiques concedides

Subvencions concedides Veure enllaç
Exercici 2017


Subvencions concedides Veure enllaç
Exercici 2016


Subvencions concedides Veure enllaç
Exercici 2015


Subvencions concedides Veure enllaç
Exercici 2014


Subvencions concedides Veure enllaç
Exercici 2013