Declaració – autoliquidació IIVTNU (plusvàlua)

baner-plusvalia

La present eina pot utilitzar-se per a fer amb total seguretat i sense cap tipus de compromís, un càlcul o estimació de l’import de l’impost.

A més permet la declaració i autoliquidació de l’impost i consegüent ingrés del mateix en les entitats financeres col·laboradores, per als supòsits en què resulte una quantitat a pagar.