INFORMACIÓ SOBRE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

face

En els següents documents està disponible tota la informació relativa a l’ús de la factura electrònica i del registre comptable de factures a l’Ajuntament d’Elx (llei 25/2013, de 27 de desembre i ordre hap/492/2014, de 27 de març).

Circular a proveïdors.
Veure enllaç


Guia bàsica per a proveïdors del Ajuntament d’Elx. Veure enllaç