Bústia de la ciutadania

Bústia de la ciutadania

Arreplega peticions d’informació, incidències, suggeriments, reclamacions o queixes. Aquest servei d’atenció ciutadana es pot realitzar en les bústies habilitades a aquest efecte que es troben en les oficines de la Xarxa OMAC d’Elx, o a través d’aquesta mateixa web.

Xarxa de bústies de la ciutadania

Enllaços als serveis

Petició d'Informació Veure enllaç
Sol·licitud d'informació sobre els diferents serveis municipals i tràmits administratius: requisits, documentació, lloc al que dirigir-se etc, i qualsevol altre assumpte del seu interès relacionats amb l'activitat de l'Ajuntament d'Elx i els seus Organismes Autònoms.


Suggeriments i Reclamacions

Suggeriments    Veure enllaç
Es consideraran suggeriments aquelles propostes, recomanacions o iniciatives formulades per la ciutadania i destinades a millorar els serveis públics de l’ajuntament d’Elx o de les entitats depenents d’ell.

Reclamacions     Veure enllaç
Es consideren reclamacions aquelles peticions, demandes o protestes realitzades per la ciutadania sobre el normal o anormal funcionament dels serveis municipals.

Reclamació en queixa Veure enllaç
El ciutadà o ciutadana que haja presentat una reclamació o suggeriment i la resolució no haja sigut satisfactòria, o no haja rebut contestació en el termini de tres mesos, explicats a partir de la data de registre de la mateixa, podrà dirigir-se en queixa a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
Per a poder realitzar la reclamació en queixa per via telemàtica es requereix conèixer el nº d'expedient i any del suggeriment/reclamació objecte de la mateixa. En cas de no conèixer aquesta dada pot posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció telefònica cridant al 010 o al 966658050 en horari de dilluns a divendres de 8,30 a 18,00 hores.


Documents relacionats

Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2016 Veure enllaç


Principals conclusions de l'informe 2015 Veure enllaç
Informe anual de la comissió de suggeriments i reclamacions 2015. Resum gràfic amb les principals conclusions


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2015 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2014 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2013 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2012 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2011 Veure enllaç


Carta de serveis de suggeriments i reclamacions Veure enllaç


Reglament Orgànic de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de l'Ajuntament d'Elx Veure enllaç