SERVEIS OMAC

red-omac

En l’actualitat, hi ha 13 Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC), distribuïdes per tot el terme municipal.

Enllaç al directori d’oficines

Serveis

 • Informació sobre tràmits
 • Dependències i organismes municipals
 • Emissió de rebuts*
 • Domiciliació d’impostos
 • Consulta de l’estat de pagaments
 • Volants d’empadronament*
 • Duplicats de rebuts*
 • Certificats de béns*
 • Comunicats de crema
 • Impresos i normativa municipal
 • Informació sobre ocupació pública, concursos
 • Recepció i canalització de suggeriments i reclamacions
 • Consulta d’activitats de la ciutat

* Únicament la sol·licitud

Dades de contacte


Horari d’Atenció al Públic: dilluns a divendres de 8.30 h a 18.00 h

(Des del 16 fins al 31 d’agost de 8.30 h a 14.00 h)


Telefonades des del municipi: 010
Telefonades des de fora del municipi o des del mòbil: 966658050

Tarifes

Preus des de xarxes fixes: establiment de trucada i preu per minut com una trucada fix-fix

Preus des de xarxes mòbils: establiment de trucada i preu per minut com una trucada mòbil-fix

En tots dos casos, el cost de la telefonada al 010 també dependrà del pla de preus que cada ciutadà o ciutadana tinga contractat amb el seu operador de telefonia per a les telefonades de fix a fix i de mòbil a fix.

Serveis

 • Emissió de rebuts
 • Registre de documents
 • Informació sobre tràmits
 • Dependències i organismes municipals
 • Padró d’habitants
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Liquidacions d’obertures, obres menors…
 • Domiciliació d’impostos
 • Consulta de la situació tributària
 • Volants d’empadronament
 • Duplicats de rebuts
 • Pagament amb targeta de les liquidacions
 • Certificats de béns, de pagament de tributs
 • Impresos i normativa municipal
 • Informació sobre ocupació pública, concursos
 • Recepció i canalització de suggeriments i reclamacions
 • Consulta d’activitats de la ciutat

Dades de contacte


Horari d’Atenció al Públic:
Dilluns a divendres 8.00 h a 14.00 h
Horari de Registre General:
Dilluns a divendres 8.00 h a 14.00 h