ASSOCIACIONISME

La Regidoria de Participació, per tal de fomentar l’associacionisme a Elx, informa, assessora i motiva totes les persones interessades a formar una associació, i dinamitza les associacions existents mitjançant diverses iniciatives: jornades formatives i informatives, subvencions destinades a la realització d’activitats o projectes que afavoreixen la participació ciutadana, etc.

Per tal de garantir a la ciutadania l’accés a les associacions d’àmbit municipal, l’Ajuntament d’Elx disposa a més d’un Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. En aquest registre públic s’inscriuen aquelles entitats amb domicili o seu social a la ciutat ja registrades en el Registre Autonòmic d’Associacions o altres registres públics.

En els següents apartats podrà trobar tant la documentació necessària per entrar a formar part del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes com el Directori d’Associacions ja inscrites en el citat registre.

Documents d'Interès Veure enllaç
Guia d'introducció a l'associacionisme, formularis per a la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana i tràmits per a la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.


Directori d'Associacions Veure enllaç
Accedeix al directori d'associacions del Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament d'Elx


Subvencions - Termini de presentació obert Veure enllaç
Subvencions per a associacions veïnals