ASSOCIACIONISME

La Regidoria de Participació, per tal de fomentar l’associacionisme a Elx, informa, assessora i motiva totes les persones interessades a formar una associació, i dinamitza les associacions existents mitjançant diverses iniciatives: jornades formatives i informatives, subvencions destinades a la realització d’activitats o projectes que afavoreixen la participació ciutadana, etc.

Les associacions veïnals que han rebut subvencions en 2016 aprovades per mitjà de Junta de Govern Local el 29 de juliol de 2016 són les següents Veure enllaç

Les bases reguladores per a sol·licitar subvencions per a associacions veïnals 2017 són les següents Veure enllaç

El document per a sol·licitar les subvencions 2017 per a associacions veïnals és el següent Veure enllaç

Per tal de garantir a la ciutadania l’accés a les associacions d’àmbit municipal, l’Ajuntament d’Elx disposa a més d’un Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. En aquest registre públic s’inscriuen aquelles entitats amb domicili o seu social a la ciutat ja registrades en el Registre Autonòmic d’Associacions o altres registres públics.

En els següents apartats podrà trobar tant la documentació necessària per entrar a formar part del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes com el Directori d’Associacions ja inscrites en el citat registre.

Documents d'Interès Veure enllaç
Guia d'introducció a l'associacionisme, formularis per a la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana i tràmits per a la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.


Directori d'Associacions Veure enllaç
Accedeix al directori d'associacions del Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament d'Elx


Justificació subvenció associacions 2017 Veure enllaç
Justificació subvenció per a associacions veïnals - Ejercici 2017