Propostes aprovades. Pressupost Participatiu

En la següent taula s’arrepleguen les propostes seleccionades en els diferents processos participatius.

En la casella PROCÉS és possible seleccionar entre les propostes seleccionada anualment.

En el següent mapa es troben geolocalitzades cadascuna de les propostes aprovades.