PERFIL DE CONTRACTANT DE L'AJUNTAMENT D'ELX

CONTRACTACIÓ

Des de l’1 de gener de 2016, el perfil de contractant del Ajuntament d’Elx canvia d’ubicació. Per a millorar la informació publicada i garantir l’accés a tota l’activitat contractual del Ajuntament d’Elx, hem publicat el nostre Perfil de Contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Dades de contacte


C/ La Fira, 2, 3º · 03202

966658022

966658133

contratacion@ayto-elche.es

ENLLAÇOS A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Seleccione l’òrgan de contractació:

Tinent Alcalde de Contractació Veure enllaç
PROCEDIMENTS NEGOCIATS I CONTRACTES MENORS


Tinent Alcalde de Cultura Veure enllaç
PROCEDIMENTS NEGOCIATS DE L'ÀREA DE CULTURA


Junta de Govern Local Veure enllaç
RESTA DE CONTRACTES


HISTÒRIC DE CONTRACTES

Contractes fins a 2015 Veure enllaç


Contractes menors a partir de 2016 Veure enllaç