AVISOS DEL PERFIL DE CONTRACTANT

01. Exposició al públic de projectes d’obres

Se sotmet fins al 23 de desembre en curs, a exposició al públic, els següents projectes d’obres:

Obres de carril bici en avingudes Llibertat, Ferrocarril i Vicente Quiles Veure enllaç


Obres de carril bici en La Marina fins al Càmping Internacional Veure enllaç


Obres de millora d’eficiència de reg instantani automàtic, reg amb telemando i reg intel·ligent en parcs i jardins.
MEMÒRIA   Veure ellanç 
PLANOS   Veure enllaç