CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTILLA

Relació de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament

Text refós de la Relació de llocs de treball Veure enllaç
05/08/2010


Modificació RPT Veure enllaç
13/05/2011


Modificació RPT Veure enllaç
05/06/2012


Modificació puntual RPT Veure enllaç
12/03/2014


Modificació puntual RPT Veure enllaç
14/03/2014


Característiques de la plantilla

Durant l’any 2016, han prestat servei en l’Ajuntament d’Elx, en termes absoluts, 1.763 persones, 680 dones (38,57%) i 1.083 homes (61,43)%.