OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Informació sobre els procediments selectius del Ajuntament d’Elx:

Professor/a de valencià (Borsa) Veure enllaç


Traductor/a de valencià (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a superior d'edificació i obra civil (Beca) Veure enllaç


Infermer/a (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals (Borsa) Veure enllaç


Agent d'igualtat (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a d'Integració Social (Borsa) Veure enllaç


Operari/Operària de Serveis Múltiples (Borsa) Veure enllaç


Arquitecte/a (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a d'Administració General (Borsa) Veure enllaç


Tècnic/a Mitjà/na en Informàtica (Borsa) Veure enllaç


Arquitecte/a Tècnic/a (Borsa) Veure enllaç


Enginyer/a industrial (Borsa) Veure enllaç


Inspector/a de Consum (Borsa) Veure enllaç


Monitor/a Esportiu/va (Borsa) Veure enllaç


Oficial Mecànica (Borsa) Veure enllaç


Ajudant/a Cementeri (Borsa) Veure enllaç


Agents de Mobilitat Urbana (Borsa) Veure enllaç


Agent policia local Veure enllaç


Agent policia local Veure enllaç


Inspector/a Policia Local - Mobilitat Veure enllaç


Acreditació de la manca de delictes de naturalesa sexual.
Descarregar formulari