Documentació urbanística municipal vigent

NORMATIVA DEL PLA GENERAL Veure enllaç
ACTUALITZADA FINS A ABRIL DE 2014


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. VIAL CONNEXIÓ ROTONDA PARC INDUSTRIAL TORRELLANO-SALADES EN VIA PARC Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. RELATIVA A AJUST D'ALINEACIONS VIARI EN ÀREES DE REPARTIMENT 2 i 3 DE BALSARES. Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PG. (ARTs. 25 i 67) Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG AREA DE REPARTIMENT PLURIPARCELARIA 119 Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. DE DUES PARCEL·LES (PTDA. SANTA ANA I MAITINO) DE SÒL NO URBANITZABLE: Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. DE DUES PARCEL·LES (PTDA. SANTA ANA I MAITINO) DE SÒL NO URBANITZABLE: Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: ORDENACIÓ DETALLADA MANÇANA SITUADA ENTRE Av. VALVERDE I CARRERS LITORAL, PALLÚS I EN PROJECTE, NUCLI URBÀ VALVERDE ALT Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: CANVI D'ÚS EN PARCEL·LA SITUADA EN CALLE PRESIDENT ADOLFO SUÁREZ, ESCAIRA PROLONGACIÓ CALLE TONICO SANSANO MORA (Sector I-27) Veure enllaç


ED. C/ SOR JOSEFA, ANTONIO MOYA ALBALADEJO,XIXONA I MANUEL ALCARAZ MORA (AR-32) Veure enllaç


ED.MODIFICACIÓN MANZ.9 DEL AR-1 DE ARENALES DEL SOL Veure enllaç


ED. CARRER SANTA ANA, PUENTE SANTA TERESA I TOMBALLOPS (AR-42) Veure enllaç


ED. CALLEJÓN DE LAS MULAS, ENTRE LA PLAZA MAYOR DEL RAVAL Y LA C/ FILET DE DINS Veure enllaç


ED. MANZANA SECTOR E-11, FRENTE CN-340 Veure enllaç


ORDENANÇA EDIFICACIÓ ACTUALITZADA FINS A OCTUBRE 2016 Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'Art. 31 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ARTICLE 19 bis DE L'ORDENANÇA D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


ELX PARC EMPRESARIAL - MARÇ 2015 Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA PROPOSADA MODIFICACIÓ ARTs. 37.4 I 47.4 DE LES ORDENANCES D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ DEL PG. Veure enllaç


ORDENANÇA REGULADORA TRAMITACIÓ LLICENCIES I ALTRES MITJANS D'INTERVENCIÓ DE L'ACTIVITAT URBANÍSTICA Veure enllaç


MODIFICACIÓ ARTICLES 34, 37, 47 i 73 ORDENANCES EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


MODIFICACIÓ Art. 3.15 ORDENANCES ``ELX PARC EMPRESARIAL`` SECTORS I-39 I I-40 Veure enllaç


PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ RESERVA DE SÒL DOTACIONAL CEMENTERI DE TORRELLANO Veure enllaç


APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA REFORMA INTERIOR PORTA DE LA MORERA Veure enllaç


PRI MODIFICATIU DEL BARRI SANT ANTÓN Veure enllaç


MERCAT CENTRAL Veure enllaç


MANZANA 10 DEL SECTOR E-39 ``ELX PARC EMPRESARIAL Veure enllaç