ESTRUCTURA DE LA REGIDORIA

La funció del Servei d’Urbanisme és la definició i gestió del model d’evolució urbana del municipi d’Elx en el seu conjunt. Així mateix li correspon la planificació i execució de les grans infraestructures municipals i la gestió del patrimoni municipal. Exerceix funcions de control dels actes d’ús, transformació i edificació del sòl mitjançant la tramitació de llicències i declaracions responsables, així com, de protecció de la legalitat urbanística. L’objectiu fonamental de la Regidoria és vetlar per un desenvolupament equilibrat i sostenible de la ciutat, propiciant l’accés de tots els ciutadans a les xarxes d’infraestructures de la ciutat.

URBANISME TERRITORI I HABITATGE

PLANEJAMENT I GESTIÓ

Servei Jurídic

Pl. Menéndez y Pelayo, 2-3r (03202)

Telèfon: 966 65 82 28

 

Més informació >

Planejament i Ordenació
Servei Tècnic

C/ Uberna, 1-3r

Telèfon: 966 65 92 28

 

Més informació >

Cartografia i Topografia
Servei Tècnic

C/ Uberna, 1-4t

Telèfon: 966 65 81 14

 

Més informació >

Arquitectura (Edificacions, Projectes i Supervisió)
Servei Tècnic

C/ Uberna, 1-4t

Telèfon: 966 65 80 12

 

Més informació >

LLICÈNCIES

Servei Jurídic

C/ Uberna, 1-1

Telèfon: 966 65 80 14

 

Més informació >

Servei Tècnic

C/ Uberna, 1-2n

Telèfon: 966 65 80 31

 

Més informació >

INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

Infraccions urbanístiques

C/ Pont dels Ortissos, 13

Telèfon: 966 65 80 03

 

Més informació >

PATRIMONI

Servei Jurídic

Pl. Menéndez y Pelayo, 2-2n

Telèfon: 966 65 80 21

 

Més informació >

Servei Tècnic

Pl. Menéndez y Pelayo, 2-2º

Telèfon: 966 65 80 21

 

Més informació >

Mapa interactiu