Classificació dels béns i drets municipals en els següents epígrafs: